goed voor elkaar!
Alweer hieperdepiep hoera, bonte avond en... uitgeteld!
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Huiswerk

Huiswerk

De boekbesprekingen zijn gepland.

Uw kind heeft een stencil gekregen ( donderdag 14 sept.) waarop staat waar een boekbespreking aan moet voldoen in groep 6 en de datum wanneer hij/zij de boekbespreking moet houden.

Voor de Herfstvakantie moet hij/zij de titel van het boek doorgeven!!!

Mocht u/uw kind niet meer weten wanneer hij/zij aan de beurt is.... er hangt een lijst bij ons dus vraag gerust.