goed voor elkaar
De beide leerlingenraden hebben kennis gemaakt met elkaar. Gisteren zijn Chris, Jolie en Iris een...