goed voor elkaar!
      goed voor elkaar!
      goed voor elkaar!
      goed voor elkaar!
      goed voor elkaar!
      goed voor elkaar!
      goed voor elkaar!
Ook op school zijn er liefdeskriebels aanwezig..... Bent u nieuwsgierig? Klik dan maar op het...
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Sinterklaasviering: aangepast rooster

Agenda Wiekslag - Sinterklaasviering: aangepast rooster

Data:
05-12-2017

 Groep 1 t/m 4 zijn om 11:45 uur uit

  Groep 5 t/m 8 zijn om 14:00 uur uit.