.... en alle goeds en gezondheid voor het Nieuwe Jaar! Het team van CBS De Wiekslag
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Dinsdag 05 december 2017

Dinsdag 05 december 2017

 Groep 1 t/m 4 zijn om 11:45 uur uit

  Groep 5 t/m 8 zijn om 14:00 uur uit.