goed voor elkaar!
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht

Naar de bakkerij!

20-09-2017
Sinds de zomervakantie werken de kleuters over het thema:, de Bakker. We leren veel over de bakker en de hoeken in de klas zijn op het thema aangepast. Vandaag zijn de kleuters van op bezoek geweest bij de bakkerij van bakker Ammerlaan. Dit educatieve bezoek sloot goed aan bij het thema. De foto's van dit uitje vindt u hier:

Groep 1 & Groep 2 

Neemt u even een kijkje?