goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Vandaag zijn we na een lange periode weer gestart op school! Een compliment voor alle ouders en...

COBI!

20-03-2019
Graag stellen wij u en jou voor aan COBI.Cobi staat voor: Creatief Onderzoekend Burgerschap ICT Onderzoekend
Wat bedoelen wij hiermee? Onderzoekend leren is voor ons een werkvorm die kinderen aanspoort de wereld om hen heen actief te onderzoeken en ontdekken. De natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen dient als uitgangspunt. Kinderen worden aangemoedigd om de wereld onderzoekend tegemoet te treden en antwoorden te vinden op hun vragen. Binnen onderzoekend leren, zijn kinderen, ook naast de klassikale leermomenten, actief bezig met hun leerproces. Ze leren ervaren wat voor hen belangrijk is, ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren deze benutten. Onderzoekend en ontwerpend leren vergroten de kwaliteit van leren, doordat kinderen van en met elkaar leren en leren ontdekken. Bij het onderzoekend leren, staat de vraag naar kennis voorop en bij het ontwerpend leren de oplossing van een probleem met behulp van een (technisch) product. Sommige kinderen zijn vooral geboeid door een vraag naar een abstract begrip (waardoor drijft iets?), terwijl andere kinderen eerder enthousiast worden door een vraag naar het ontwerpen van een concreet product (maak een boot die veertig knikkers kan dragen). Voor beide vragen zijn echter creativiteit, nieuwsgierigheid en kritisch vermogen nodig. Zo krijgt het leren meer betekenis en ontstaat 'zin in leren'. Zeker in wetenschap- en techniekonderwijs sluiten onderzoekend en ontwerpend leren goed aan bij het kind en heeft daarom onze voorkeur.