goed voor elkaar
...gekker kan het niet worden!

Ouderavond 'de dynamische driehoek'

04-04-2019
Op dinsdagavond 2 april heeft de ouderinformatieavond plaatsgevonden. 
Met elkaar hebben we nagedacht over de volgende vragen:
  • Hoe zorgen we er samen voor dat de sfeer op school prettig en veilig is en blijft?
  • Wie hebben we daarvoor nodig?
  • Wat hebben we daarvoor nodig?
We vinden het belangrijk om in ons dagelijks handelen aandacht te hebben voor  het welbevinden en de sociale veiligheid van de school, de groep en individuele kind. We maken daarom gebruik van de methode; Kanjertraining. We werken school- breed vanuit de principes van de kanjertraining.De schoolregels- en afspraken en de kanjertaal zijn volledig geïntegreerd in ons dagelijks ritme. Deze methode zorgt voor  bewustwording van eigen gedrag en het gedrag van de ander. De avond werd geleid door Neeltje Feenstra, een trainer van stichting Kanjertraining. Neeltje heeft de methode Kanjertraining duidelijk en praktisch uitgelegd. Ze heeft de ouders en ons als leerkrachten meegenomen in verschillende sociale situaties. Vanuit deze situaties is uitgelegd welke houding kinderen, ouders en leerkrachten kunnen aannemen aan de hand van de petten. 
Vervolgens zijn we dieper in gegaan op het gedrag. Hoe wil je je gedragen? Welke keuze maak je? Wat zijn de gevolgen van je keuze? We kijken terug op een fijne avond met elkaar. Er was een open sfeer, waar ouders en leerkrachten zich uitgenodigd voelden om persoonlijke verhalen en vragen te stellen. We vinden het jammer als u deze ouderavond heeft gemist.