goed voor elkaar
...gekker kan het niet worden!

Kleuters op stap!

24-05-2019
De kleuters CBS De Wiekslag hebben het maar druk! Afgelopen woensdag zijn de groepen op pad geweest. Beide kleutergroepen werken op dit moment over het thema 'De lente'. Groep 1i en groep 1 werken over de kinderboerderij. Groep 2 werkt over het tuincentrum. Om een thema rijk te maken, proberen we bij elk thema een uitje te hebben die aansluit bij de leerwensen en doelen. Zo zijn de kinderen van groep 1 op pad geweest naar de 'Blijde Weide' in Rotterdam. De kinderen hebben alle dieren bekeken en zelfs ook gevoerd! Groep 2 is naar Van der Spek geweest in Zevenhuizen. Daar hebben ze een rondleiding gehad en ook zelf gepoot! Kortom het was een super leerzame dag! We willen de ouders die mee zijn gegaan erg bedanken. We zijn bij uitjes vaak afhankelijk van ouders en vrijwilligers!

De foto's van groep 1 en 1i vindt u hier
De foto's van groep 2 vindt u
hier