goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Denkt u aan de studiedag op 25 maart? De leerkrachten van CBS De Wiekslag gaan op deze dag verder...

Muziekoptreden

28-05-2019
De generale repetitie is van start gegaan!