goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.

Week tegen het pesten

11-09-2019
De week tegen het pesten is van 23 tot en met 27 september. Dit jaar is het thema: wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: de leraar én de leerlingen! Op CBS De Wiekslag koppelen we de week tegen het pesten aan de Kanjertraining. Gedurende deze week worden er oefeningen gedaan om de band tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de leerkracht te versterken en om het pesten tegen te gaan
De week tegen het pesten is van 23 tot en met 27 september. Dit jaar is het thema: wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: de leraar én de leerlingen! Op CBS De Wiekslag koppelen we de week tegen het pesten aan de Kanjertraining. Gedurende deze week worden er oefeningen gedaan om de band tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de leerkracht te versterken en om het pesten tegen te gaan.