goed voor elkaar
De beide leerlingenraden hebben kennis gemaakt met elkaar. Gisteren zijn Chris, Jolie en Iris een...

Voorleeslunch

25-01-2021
Deze dagen staan in het teken van de Nationale Voorleesdagen, ook op onze school wordt er deze periode extra aandacht besteed aan voorlezen. De juffen van de kleuterbouw en van groep 3 zullen dagelijks een voorleesfilmpje sturen in Parro. Maar ook is er afgelopen vrijdag een voorlees-lunch geweest! Tijdens deze digitale lunch hebben de juffen van groep 1, 1i, 2 en 3 een boek voorgelezen. Eén van die boeken was 'Coco kan het!', het prentenboek van 2021! Het was fijn om te zien dat er zoveel kinderen digitaal mee hebben gekeken! 

(Voor)lezen is erg belangrijk, maar waarom? Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor de ouders, toch? Voorlezen speelt een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen.

In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan

In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook. Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname etcetera) kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen. Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan. Veel ouders lezen voor bij het slapen gaan, maar voorlezen kan op ieder moment van de dag. Wel is het goed om de rust te nemen om voor te lezen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen om voor te lezen. Al kan in de auto of in de wachtkamer bij de tandarts ook een hele leuke afleiding zijn voor het kind. Hoe lang er voor gelezen wordt hangt vooral af van het kind. Kinderen geven zelf duidelijk aan wanneer hun aandacht verslapt.

Bij jonge kinderen is het beste om te kiezen voor een kort verhaal zodat het boek/ verhaal in een keer uitgelezen kan worden. Wanneer het kind dan nog meer voorgelezen wil worden, kan nog een verhaaltje voor gelezen worden. Bij jonge kinderen is het ook belangrijk aandacht te besteden aan de plaatjes in het boek. En herhaling vinden jonge kinderen erg leuk. Het is dan ook goed een boek meerdere keren te lezen. Kinderen leren hierdoor het verhaal beter begrijpen en leren voorspellen wat er gaat gebeuren.

Voorlezen is dus heel goed voor de ontwikkeling van een kind. Maar het voorlezen moet vooral gewoon leuk zijn en iets zijn waar zowel kind als ouder van kunnen genieten. Vanwege het verhaal dat er gelezen wordt, maar vooral ook vanwege het gezellig samen zijn en de exclusieve aandacht voor elkaar.