goed voor elkaar
De beide leerlingenraden hebben kennis gemaakt met elkaar. Gisteren zijn Chris, Jolie en Iris een...

De week tegen het pesten

29-09-2021
Samen maken wij ons hard tegen pesten.
Deze week besteden wij extra aandacht aan dit onderwerp door mee te doen met de landelijke actie 'De week tegen het pesten'. Het thema is: 'Buitensluiten? Uitgesloten!'.