goed voor elkaar
De beide leerlingenraden hebben kennis gemaakt met elkaar. Gisteren zijn Chris, Jolie en Iris een...

Tot 10 januari!

17-12-2021
We kijken terug op een heel fijne kerstviering met elkaar. Er is samen gevierd en gegeten. We bedanken de ouders van de ouderraad voor alle hulp.