goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.

Tot 10 januari!

17-12-2021
We kijken terug op een heel fijne kerstviering met elkaar. Er is samen gevierd en gegeten. We bedanken de ouders van de ouderraad voor alle hulp.