goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.

Talentum

14-02-2022
Dit schooljaar is Spectrum gestart met Talentum.
Talentum is een speciale lesplaats voor leerlingen die naast begaafde capaciteiten ook belemmerende gedrags- en leerproblemen ervaren.