goed voor elkaar
De beide leerlingenraden hebben kennis gemaakt met elkaar. Gisteren zijn Chris, Jolie en Iris een...

Talentum

14-02-2022
Dit schooljaar is Spectrum gestart met Talentum.
Talentum is een speciale lesplaats voor leerlingen die naast begaafde capaciteiten ook belemmerende gedrags- en leerproblemen ervaren.