goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.

Kangoeroewedstrijd

21-03-2022
De (plusreken) kinderen van de groepen 3 tot 8 van Poort en Wiekslag hebben meegedaan aan de landelijke Kangoeroe rekenwedstrijd. De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland deden er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen.
Tijdens deze rekenwedstrijd moesten er moeilijke rekenpuzzels worden opgelost om zo veel mogelijk punten te verdienen. Vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welke? 


Alle kinderen die vandaag hebben meegedaan hebben het super goed gedaan. We zagen een goede concentratie. Het was leuk om met elkaar te doen.  De uitslag wordt later bekend gemaakt. Dan worden ook prijzenpakketten verstuurd naar de scholen. Iedere deelnemer krijgt nog een certificaat en een aandenken.