goed voor elkaar
De beide leerlingenraden hebben kennis gemaakt met elkaar. Gisteren zijn Chris, Jolie en Iris een...

De bibliotheek is weer open!

05-09-2022
Lekker lezen op school. We zijn dit schooljaar begonnen met een nieuwe leesmethode.
We zijn dit schooljaar begonnen met een nieuwe leesmethode Estafette editie 3. Estafette editie 3 is een geïntegreerde leesmethode voor groep 4 tot en met 8. We gaan voor enthousiaste en goede lezers!