goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.

'Grapje! Moet toch kunnen?!'

28-09-2022
Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben, zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Dat maakt een groep positief! Tegelijkertijd is het maken van grappen ook iets waar het mis kan gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten?
Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben, zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Dat maakt een groep positief! Tegelijkertijd is het maken van grappen ook iets waar het mis kan gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten?
Het maken van grapjes begint vaak klein. Het gaat dan om opmerkingen die we niet meteen pesten noemen, maar wel een onveilig of vervelend gevoel geven. 
Wij leren onze kinderen dat er grenzen zijn aan grappen en aan vrijheid van meningsuiting. Want wat voor de één grappig is, is dat voor een ander niet. Oftewel wat voor de één veilig is, is voor de ander onveilig. 
Deze week is het de Week tegen Pesten en besteden we in alle groepen aandacht aan dit onderwerp. We doen dit door het zingen van een lied, activiteiten uit de Kanjertraining en andere activiteiten.