goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.

Kerststukje maken

22-12-2022
Wat was het gezellig om samen kerststukjes te maken.
Wat was het gezellig om samen kerststukjes te maken! Dank aan Bunnik Plants voor de sponsoring en aan Vita voor al het groen.