.... en alle goeds en gezondheid voor het Nieuwe Jaar! Het team van CBS De Wiekslag
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
OR
 
In de wandelgangen wordt de ouderraad (OR) wel de feestcommissie van de Wiekslag genoemd. En dat klopt ook wel een beetje. Want de ouderraad helpt het team door het jaar heen bij de feesten en evenementen op school. Van de schoolreis en het Paasontbijt tot de muziekavond en de avondvierdaagse zijn de leden van de ouderraad actief om hier een geslaagde en gezellige gebeurtenis van te maken.
Het werk van de ouderraad kent ook serieuze kanten. Zo verzorgt deze groep namens de ouders kaarten en bossen bloemen wanneer het bij een van de teamleden tegenzit. Daarnaast int de penningmeester van de OR de jaarlijkse ouderbijdrage.
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Zij komen acht keer per jaar bij elkaar om de activiteiten door te spreken. Kleinere commissies van twee of drie leden bereiden samen met een vertegenwoordiging van het team een gebeurtenis als het Sinterklaasfeest of het afscheid van groep 8 voor. De onderlinge gezelligheid staat bij de vergaderingen en werkzaamheden voorop.
 


Ouderraad 2017-2018*


De ouderraad 2017-2018:
 • Annemiek Bakker (groep 3)
 • Agnes Breekweg (groep 1 en 4)
 • Angelique Hordijk - secretaris (groep 4 en 6)
 • Leonie Huigen (groep 8)
 • Carola Kleijweg (groep 3)
 • Famke van Loon voorzitter (groep 8)
 • Ninke van der Meulen (groep 3)
 • Anouk van Onna - penningmeester (groep 4 en 6)
 • Anja van Stam (groep 3, 6, en 8)
 • Diane Vrolijks (groep 7)
 • Vicky Wassenaar (groep 6 en 8)
Contact met de ouderraad kan via een van de leden of via wiekslagouderraad@gmail.com .

*) Diane Vrolijks ontbreekt op de foto