goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.
Prismaklas
 

De leerlingenzorg is voor de leerkrachten op de scholen van Spectrum een vast onderdeel van hun dagelijks werk. In eerste instantie wordt bij leerlingenzorg vaak gedacht aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, omdat ze bij het verwerken van de basisleerstof moeite ondervinden.

Maar onder zorg voor leerlingen wordt ook bedoeld dat er aandacht is voor leerlingen die de leerstof juist heel snel beheersen en op grond van hun talenten een andere aanpak nodig hebben.

Ondanks dat er op alle scholen al maatregelen zijn genomen voor deze laatste groep leerlingen, zijn er nog steeds kinderen die niet tot hun recht komen. Een werkgroep vanuit onze scholen heeft in samenwerking met externe deskundigen een plan voor een nieuwe werkvorm opgesteld: de prismaklas. Met deze nieuwe opzet blijft ook de reeds bestaande aanpak van de eigen school bestaan. De prismaklas is een PILOT, zodat we ook tussentijds bij kunnen sturen. Na de zomervakantie start Spectrum met de prismaklas.

 

Wat is een prismaklas?

De prismaklas is een bovenschoolse klas voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die meer nodig hebben dan het door de school aangeboden meerwerk. De leerstof die wordt aangeboden doet een beroep op de specifieke leereigenschappen van een (hoog)begaafde leerling.

 

Waarom?

Hoog- en meerbegaafde leerlingen leren op een andere manier. De normale leerstof sluit daar vaak niet goed op aan. Deze leerlingen ontwikkelen daardoor niet de juiste leerstrategieën en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Zij voelen zich onbegrepen door hun omgeving, raken gefrustreerd en ontwikkelen soms gedragsproblemen, faalangst of depressiviteit. De prismaklas wil tegemoet komen aan de behoeften van deze leerlingen. Daarnaast biedt de prismaklas de mogelijkheid om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en samen op te trekken.

 

Hoe werkt het?

Eén dagdeel in de week komen de leerlingen bij elkaar en krijgen speciale lessen, afgestemd op wat zij nodig hebben. Er wordt gewerkt met thema's die buiten -de op school- aangeboden lesstof liggen, waarbij de leerlingen betrokken worden bij de keuze van de onderwerpen. De leerling zelf heeft dus een belangrijke inbreng in het leerproces.

 

Voor wie is de prismaklas?

De prismaklas is voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die op één van de 8 Spectrumscholen zitten. Deze leerlingen worden aangemeld voor de prismaklas op initiatief van de IB'er na overleg met de eigen leerkracht en de ouders van het betreffende kind.

 

Tot slot

De leerkrachten van de Prismaklas (Jannie v.d. Sluis, Lieke de Ruiter en Jantine de Vogel) houden nauw contact met de IB'er, de ouders en de eigen leerkracht over de ontwikkeling van elke leerling. Het reilen en zeilen van de Prismaklas zal regelmatig geëvalueerd worden, waarbij de mening van alle betrokken partijen meegenomen wordt, in het bijzonder de inbreng van de leerlingen zelf. Zo hopen we van en met elkaar te leren en tot verdere ontwikkeling te komen.