goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Zoekmachines

Als er een spreekbeurt of werkstuk gemaakt gaat worden, moet er natuurlijk informatie worden gezocht!
Naast de gang naar de bibliotheek wordt tegenwoordig ook veel informatie gezocht op het internet. Een goede zaak, maar voor kinderen is het soms moeilijk om die informatie te zoeken die voor hen geschikt en begrijpelijk is.
Op deze pagina staan links naar zoekmachines en zoeksites geschikt voor basisschoolleerlingen: