goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Groep 8

Groep 8

Vrijdag 17 januari:
  • Toets Aardrijkskunde hoofdstuk 3
  • Cito Rekenen
  • Cito spelling
  • Werkwoord spelling nakijken tot en met les 12
Huis werk voor week 4:

Maandag 20 januari:
  • blits 10
  • Cito werkwoord spelling
  • Cito Begrijpend lezen
Dinsdag 21 januari:
  • Naut 3,4
Woensdag 22 januari:
  • Begrijpend Lezen
Vrijdag 24 januari:
  • toets topo 3


ABC = Toets
ABC = Huiswerk of Weektaak
ABC= Nakijken