goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Huiswerk

Huiswerk

17 september: Aard. doornemen samenvatting hoofdstuk 1
18 sept.: Engelse woorden les 1 en 2