goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Huiswerk

Huiswerk

Huiswerk en weektaak:

Om de kinderen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, krijgen de kinderen huiswerk en weektaken. Het huiswerk staat vetgedrukt en moet thuis worden gemaakt/geleerd. Voor de weektaak krijgen de kinderen op school een beetje tijd, maar veelal zullen ze thuis hier ook aan moeten werken.
Het huiswerk staat ook op het bord in de klas en kinderen schrijven dit zelf in hun agenda.


Donderdag 15 juni: CITO werkwoordspelling

vr 15 juni: Tekstverwerken les 6.4 maken
di 19 juni: Gesch thema 5 les 4 maken
Herstelde werkstukken 15 juni inleveren.

spreekbeurten vanaf 24 mei