goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
huiswerk

huiswerkk.ju89i


20-11:      STUDEREND LEZEN    (blits: M&K)
 
21-11:      WWSP 6

22-11:     BLITS 6

23-11:     TOETS GS 2     WWSP 7( pas als 6 is nagekeken)  

26-11:     NAUT MINDMAP ( voor een cijfer)    REKENTOETS (1/4, 25%, 0,25)
(onderstreept = gemaakt en nagekeken)