goed voor elkaar!
      goed voor elkaar!
      goed voor elkaar!
      goed voor elkaar!
      goed voor elkaar!
      goed voor elkaar!
      goed voor elkaar!
Ook op school zijn er liefdeskriebels aanwezig..... Bent u nieuwsgierig? Klik dan maar op het...
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
huiswerk

huiswerk

vrijdag  26-01            

maandag 29-01        ww spelling 21, GS 4.1.1 en 4.1.2
dinsdag  30-01          Ak 4.3,  studerend lezen  4.2
woensdag 31-01     juf Conny
donderdag 1-02      Blits 15,  lezen naut 3.1
vrijdag  2-02