goed voor elkaar
Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben, zorgt...
Groep 7

Groep 7

Huiswerk en weektaak groep 7:


 
Om de kinderen goed voor te bereiden op het VO, krijgen de kinderen huiswerk en een weektaak. Soms hebben de kinderen voor hun weektaak tijd op school, maar meestal moeten ze dit nog thuis maken.
Vetgedrukt het huiswerk, dit wordt altijd thuis gemaakt of geleerd.
        
7/9 
rekenen tafels 1/10  overhoring
9/9 
taal woorden les 1 leren