goed voor elkaar
Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben, zorgt...