goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.
4. HET PROCES en KRACHTEN BUNDELEN

3. HET PROCES en KRACHTEN BUNDELEN

vertrouwd en nieuw 

Samen het proces ingaan van vormgeven aan een school vraagt van iedereen steeds dat gemeenschappelijke doel voor ogen te houden en vanuit dat doel te denken en te handelen.  

Niet er op uit zijn zoveel mogelijk de eigen identiteit en gewoonten te kunnen behouden, maar denken vanuit overeenkomsten, rekening houden met elkaar en elkaar wat gunnen. Die houding vraagt durf om een mogelijk vertrouwde invalshoek even aan de kant te zetten en zonder oordeel, open en nieuwsgierig met elkaar in gesprek te gaan, om zo te verkennen wat voor een ander belangrijk is en waarom dat zo is.  

We zijn vanaf oktober 2017 een proces in gegaan, dat met een rapport en het voorbijgaan van een datum van 1 augustus 2024 niet stopt. Het proces tot nu toe is er een om trots op te zijn en biedt veel vertrouwen. Bij de start van het traject werd vooral gesproken over behoud van verschil in identiteit, soms ook over imago en daarmee over elkaar. Door de jaren heen hebben we elkaar veel beter leren kennen.

 

KRACHTEN BUNDELEN 

samen sterker 

Voordat de stap gezet kan worden richting ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept is het goed om te inventariseren wat we nu hebben op beide locaties. Goede dingen hoeven immers niet weg en daarnaast is afstemming op een zo snel mogelijk tijdstip van belang.  

Dit levert voordeel op in tijd, werkdruk en kwaliteit. Samenwerken waar kan. Daarnaast hoeven veranderingen en vernieuwingen niet altijd grootst te zijn of te wachten op de nieuwbouw. In de afgelopen jaren hebben we op tal van momenten samengewerkt, zoals:  

  • We waren één team tijdens de lockdowns  
  • We bereiden samen thema's voor en wisselen materialen uit  
  • We volgen samen studiedagen  
  • We maken gebruik van elkaars expertise  
  • IB'ers en specialisten werken nauw samen  
  • We organiseren gezamenlijk activiteiten  
  • We delen lief en leed  
  • Personeel is inzetbaar op beide locaties