goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.
1. Nieuwste ontwikkelingen!

1. Laatste nieuws

                                                                   
 Naar een nieuwe Christelijke Basisschool

 

November 2022: Architectenselectie


 
Eindelijk is het zo ver! 
Na een correct doorlopen procedure mogen wij delen welke architect de gunning heeft gekregen. 
Met welke architect gaan we in zee....
We gaan met Studio ArchitectuurMAKEN samenwerken aan het ontwerp van ons toekomstig kindcentrum. Een bevlogen architectenbureau met verstand van zaken en een frisse blik. 
 Ferry in 't Veld en Nina Aalbers zijn allebei architect en de oprichters van ArchitectuurMaken:
 "Wij vinden het geweldig om aan scholen te werken, omdat we juist hier de kans krijgen om een grote groep mensen te inspireren om op een nieuwe manier te bouwen. Gezond, licht en met natuurlijke materialen. Zo gooien we niets zomaar weg, bouwen we voort op de al bestaande structuur en doen dit modulair en flexibel. We bouwen compact en maken maximale ruimte voor een levendige buitenwereld, waarin ook klimaatadaptieve en natuurinclusieve ingrepen belevingswaarde geven aan de leeromgeving en buitenonderwijs mogelijk wordt gemaakt. Op deze wijze creëren we een toekomstbestendige thuisbasis". 
 Mocht u nieuwsgierig zijn, neem een kijkje op de site: https://architectuurmaken.nl
Ferry in 't Veld , Lizzy van den Berg, Aimee Wattimurij en Owen Elverding zijn de collega's die met ons aan de slag gaan. 
We hebben er zin in!

 

SEPTEMBER 2022


Wat gaan we doen in september 2022
Eindelijk is het zover! De data voor de architectenselectie zijn vastgesteld. Op maandag 19 september en dinsdag 20 september presenteren de architecten hun ideeën aan de beoordelaars en adviseurs. Het adviseursteam wordt gevormd door ouders van de klankbordgroep en collega's. De beoordelaars zijn Herman Wiegeraad (bestuurder Spectrum), Marieke Paas, Marije Spaan en Suzanne Potuijt. Het proces wordt begeleid door een medewerker van het bedrijf Sineth. Door nauw samen te werken met de ouders en collega's versterken we de te maken beoordeling. We hebben zin in deze stap!


Wat weten we nu nog meer
 • Er is nog geen datum vastgesteld door de gemeente waarop de sloop van De Wiekslag en de bouw van het nieuwe gebouw start.
 • De gemeente heeft bepaald dat het gebouw van De Poort gebruikt gaat worden als tijdelijke locatie voor alle scholen die een nieuw gebouw krijgen.
 • Tijdens de bouw van het nieuwe gebouw, op de plaats van De Wiekslag, verhuist De Wiekslag naar De Poort.
 • Als het nieuwe gebouw er staat, verhuizen we met iedereen naar onze nieuwe school, Het doel is dat dit eind 2024 plaatsvindt.
 • Het gebouw van De Poort wordt daarna door de gemeente ingezet voor De Oosthoek en de Klimophoeve als tijdelijke locatie.

 

APRIL 2022


Wat hebben wij gedaan vanaf april 2022
Ons College van Bestuur wil niet wachten met de architectenselectie tot de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders.
 • In april zijn de eerder geselecteerde architecten opnieuw aangeschreven of ze wensen deel te nemen aan de architectenselectie.
 • Alle vijf aangeschreven architecten willen deelnemen aan de architectenselectie.
 • In mei hebben we het ambitie profiel "Frisse scholen" vastgesteld voor ons nieuwe gebouw.
 • In juni is de leidraad voor de architectenselectie geschreven.
 • In juli hebben de architecten de leidraad ontvangen.
 • In augustus hebben de architecten de notitie van inlichtingen ontvangen.

De stappen die de gemeente moet nemen
De ambtenaren hebben achter de schermen niet stilgezeten en zijn bezig om te bepalen hoe er omgegaan dient te worden met de financiering van het gebouw. Het is daarna aan het college van burgemeester en wethouders om hierover een besluit te nemen. Het kan nog wel tot het einde van dit kalenderjaar duren voordat alles in besluitvorming definitief is.